Odhlašování , přihlašování stravy

Dopředu plánovaná nepřítomnost dítěte se zapisuje do docházkového listu na nástěnce v šatně nebo se nahlašuje paní učitelkám ve třídě.

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte lze stravu odhlásit pouze do 7:30 hodin daného dne, a to výhradně na tel. čísle: 311 240 334, nebo formou SMS zprávy na tel: 606 084 550.

Na pozdější omluvy nelze brát zřetel, neboť v 7:30 hodin MŠ upřesňuje počet strávníků na daný den ŠJ při ZŠ Kvílice.

V případě neodhlášené stravy první den, je možné si ji vyzvednout do přinesených nádob v době od 11:30 do 12:00 hodin po předchozí domluvě.

V případě dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tj. pouze předškoláci), je potřeba absenci dítěte také zapsat do omluvného listu ve třídě.