Charakteristika MŠ

Filozofií naší mateřské školy je vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez stresu, kde děti budou veselé, kamarádské, radující se, hrající si, mající zájem o dění v mateřské škole a každodenně těšící se do školky. Mateřská škola musí být pro děti, jejich rodiče, ale i zaměstnance přitažlivá. V klidném pohodovém prostředí bez stresu budou děti prožívat radostné dětství ve společnosti svých kamarádů. Budou zde respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita. Budou mít možnost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, sami se rozhodovat a spolupracovat s ostatními.

Naší snahou je vést děti k tomu, aby byly jedinečnými osobnostmi, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, přemýšlet a samostatně jednat, chovat se zodpovědně nejen k lidem, ale i k přírodě a věcem, umět nejen přijímat, ale i dávat, získat dovednosti, návyky a vědomosti, které pro ně budou užitečné při cestě za dalším vzděláním a také na cestě celým životem.

Všichni společně se snažíme na základě vzájemného sdílení nápadů, zkušeností a evaluace, zlepšovat své činnosti a tím i výsledky naší práce.