Platby v MŠ – školné a stravné

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

 

ŠKOLNÉ (úplata za předškolní vzdělávání) je stanovena měsíční úplata ve výši

pro celodenní docházku  810,- Kč měsíčně.

omezení docházka             540,- Kč měsíčně

Školné se nehradí za děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a to ani při letním provozu.

STRAVNÉ  se placeno zálohově dopředu.

 

CENA Přesnídávka Oběd Svačina
děti 3 – 6 let 10.- Kč 25.- Kč 10,- Kč
děti 7  (OŠD) 11.- Kč 29.- Kč 11.- Kč

 

Platby jak za školné, tak za stravné, je nutné provádět pravidelně vždy do 20. dne každého měsíce.

Číslo účtu MŠ: 123-5259760247/0100 (KB)

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte a účel platby.