O nás

Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad Královice, se kterým úzce spolupracujeme při plánování různých činností mateřské školy a při obnovování zařízení a vybavení.

Jednotřídní nově postavená mateřská škola, s kapacitou pro 25 dětí, je umístěna v jednopatrové budově, uprostřed vesnice. Je vzdálená 5km od Slaného a 5km od Zlonic. Třída je heterogenní, z čehož vyplývá náročná výchovná a vzdělávací práce. Pro děti se však věkové rozpětí stává přínosem. Mladší děti jsou doslova staršími přitahovány, učí se od nich samostatnosti v sebe obslužných činnostech, pohybových aktivitách i hrách. Starší děti jsou osloveny potřebou pomáhat mladším, učí se trpělivosti a laskavosti k druhým.

V budově se nachází vstupní prostor, šatna, kancelář učitelek a rovněž tak i umývárny a toalety. K dispozici zde máme i jednu velkou prostornou místnost – hernu spolu s jídelnou, sklad, kuchyň, mycí místnost a technická místnost.

Podmínky a atmosféra vesnické školy s pěkným přírodním prostředím kolem, moderně vybavenou školní zahradou s herními prvky (houpačka hnízdo, kyvadlová houpačka, pískoviště, houpadla – sluníčko a autíčko, domeček, herní prvek – loď), skýtá mnoho příležitostí k čerpání poznatků i k rozvíjení tvořivosti. Na zahradě je vybudovaný Altán – třída na zahradě, který slouží k odpočinku, ale i k vzdělávací činnosti.

V září byla vybudována horní nová (horní) zahrada, kde vznikly nové herní prvky (kolotoč, dvojhoupačka, kladina, lezecká stěna A, vahadlová houpačka, věž a Altán s tabulí.

Děti mají možnost starat se o zahradničení, pěstovat zeleninu, bylinky.

Častým cílem vycházek a zdrojem k čerpání poznatků je krásná okolní příroda, potok, zdejší rybníky a koňskou stezkou a cyklostezkou.